Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang BJ

Volgnummer BJ

148 Rechterlijke Uitspraken

148 rechterlijke uitspraken gevonden gedaan door Parket bij de Hoge Raad.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-1-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 22-6-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:
Datum uitspraak: 2-2-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 15-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Voorlopige machtiging; aan psychiatrisch onderzoek te stellen eisen; afwijzing verzoek om contra-expertise (81 RO).
Datum uitspraak: 17-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Machtiging om verblijf in psychiatrisch ziekenhuis te doen voortduren. Uit geneeskundige verklaring af te leiden dat betrokkene lijdt aan actuele stoornis van de geestvermogens die...
Datum uitspraak: 1-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Verzoek voorlopige machtiging tot opname en verblijf in psychiatrisch ziekenhuis. Rapporterend psychiater gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kon worden om het door art. 5...
Datum uitspraak: 7-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Verzoek machtiging tot voortgezet verblijf van persoon die ex art. 37 Sr. in psychiatrisch ziekenhuis verblijft. Art. 15 t/m18 Wet Bopz van overeenkomstige toepassing. Rechter kan...
Datum uitspraak: 29-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bopz. Verlening voorlopige machtiging; hoor en wederhoor (81 RO).
Datum uitspraak: 28-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bopz; voortzetting van de inbewaringstelling; onderzoek door een niet-behandelend psychiater. Cassatieberoep betrokkene niet-ontvankelijk bij gebrek aan belang wegens verstreken termijn...
Datum uitspraak: 12-6-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bopz; machtiging tot voortgezet verblijf of voorwaardelijke machtiging?; geen ambtshalve bevoegdheid rechter andere machtiging te verlenen dan verzocht.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature